Om Holistic Development

Vem är Holistic Development?

Utveckling inifrån och ut- Vem är Camilla Persson?

 

Ända sedan jag som 22 åring var med och satte formerna för den då nybildade Malmö Högskolas nya studentkår, har jag varit passionerat intresserad av organisationer.

Under alla år sedan dess, började jag dock få en gryende misstanke om att det finns ett systemfel i det sätt vi designar och driver organisationer idag. Att finna orsaken till det och åtgärda det är det som driver mig.

Min drivkraft och vision är därför att

"Holistic Development ska verka för att genom hjärta och hjärna skapa sann och varaktig förändring på systemnivå"!

 

 

+46 (0)723- 07 59 25

camilla.persson@holisticdevelopment.se

Utbildningsmässigt har jag dubbla kandidatexamina i pedagogik och organisation/ledarskap. Yrkesmässigt har jag vigt mitt liv åt att bygga upp och att arbeta med verksamheter och individer i förändring.

 

Dessa erfarenheter använder jag mig av i mitt arbete med Holistic Development.

Jag beskrivs ofta av samarbetspartners och kunder som lyhörd, tydlig, inkännande, närvarande och med ett skarpt strategiskt sinne för helheter.

camilla.persson@holisticdevelopment.se | +46 (0)723-07 50 25

Copyright @ All Rights Reserved