Interimistisk förändringsledning

Ska vi arbeta tillsammans?

 

"Jag vill att du ska blunda och föreställa dig en flod. Och i den floden ser du människor komma flytande.

Människor som är på väg att drunkna. Inom mitt fackområde har det utvecklats mer och mer sofistikerade

metoder för att rädda dessa människor från att drunkna ur floden. Människor blir mer och mer

engagerade i detta arbete och tjänar också en hel del pengar på att utveckla dessa metoder. MEN det är

aldrig någon som ställer sig frågan: Vad är det som händer runt krönet som gör att människorna faller i från första början"?

Aaron Antonovsky, Hälsans Mysterium. ( fritt översatt)

 

 

 

+46 (0)723- 07 59 25

camilla.persson@holisticdevelopment.se

Antonovsky illustrerar genom detta citat grunden i Holistic Developments förändringsledningsarbete.

 

Varför lyckas de flesta förändringsprocesser inte? Därför att vi ofta arbetar med att åtgärda effekterna och inte orsaken till det vi vill förändra.

Därför hjälper Holistic Development dig med att identifiera och åtgärda grundorsaken till det som behöver förändras. Tillsammans sparar vi därför både tid och pengar och åstadkommer förändring som blir varaktig.

Läs gärna vidare neråt på sidan om hur vårt samarbete kan se ut.

 

Vad händer när du vill samarbeta med Holistic Development?

 

Kartläggning av nuläge:

Genom omfattande intervjuer, benchmarking och andra analyser som bedöms lämpliga för just ert förändringsbehov görs en omfattande kartläggning av nuläget.

Handlingsplan:

Tillsammans med er verksamhet tas en gemensam handlingsplan fram. Holistic Development arbetar inte utifrån färdiga mallar utan anpassar handlingsplanen helt efter er verksamhets unika situation.

 

Implementeringsstöd:

Holistic Development erbjuder projektledning och / eller coachstöd för er förändringsprocess för så länge som ni önskar.

Ni har möjlighet att använda er av hela, eller delar av denna förändringsprocess.

 

Arbetssättet passar både för större systemförändringar och förändring av mindre delar eller för tidssatta projektsatsningar och utgår från HOM(E ) hypotesen®, en förklaringsmodell för hur organisationer och medarbetare bör samspela och som idag utgör basen i Holistic Developments arbete.

 

 

 

camilla.persson@holisticdevelopment.se | +46 (0)723-07 50 25

Copyright @ All Rights Reserved