Om HOM(E) hypotesen och bokprojekt

Om HOM(E) hypotesen

+46 (0)723- 07 59 25

camilla.persson@holisticdevelopment.se

Elefanten i rummet!

- Varför våra organisationer inte fungerar och vad vi behöver göra åt det, på riktigt!

 

Camilla har ett pågående bokprojekt kring vad det är som gör att våra organisationer inte fungerar idag. Boken utgår från HOM(E) hypotesen® (Holistisk OrganisationsModell) och dess tre perspektiv som beskriver vad vi faktiskt måste göra för att få fungerande organisationer

 

Samhällsperspektivet

Varför har vi egentligen organisationer och vilken roll skulle de kunna fylla i samhället om vi tänkte till lite?

 

 

Strukturperspektivet:

Vad händer om vi på allvar börjar se våra organisationer som naturliga ekosystem och vilka effekter skulle det få?

 

Individperspektivet

Vad skulle hända i våra organisationer om vi fann verktyg som ser till att varje person är i rätt organisation och på rätt plats. Vad händer när vi hjälper våra medarbetare att ta medvetna informerade val?

 

Och hur påverkar allt detta organisationers resultat och utveckling, på riktigt?

 

Detta handlar boken om.

 

 

 

camilla.persson@holisticdevelopment.se | +46 (0)723-07 50 25

Copyright @ All Rights Reserved