Hem

På mission för humana organisationer

+46 (0)723- 07 59 25

camilla.persson@holisticdevelopment.se

Det har sagts att den "sanna definitionen på galenskap är att göra mer av samma sak och förvänta sig ett annat resultat".

Därför sticker Holistic Development ut hakan och gör något helt annat!

 

"Holistic Development ska verka för att genom hjärta och hjärna skapa sann och varaktig förändring på systemnivå"!

Utveckling inifrån och ut

 

Ända sedan jag som 22 åring var med och satte formerna för den då nybildade Malmö Högskolas nya studentkår, har jag varit passionerat intresserad av organisationer.

Under alla år sedan dess, började jag dock få en gryende misstanke om att det finns ett systemfel i det sätt vi designar och driver organisationer idag. Vi ser effekterna av dem på individnivå, och det görs också väl riktade försök att rätta till det, men man börjar med individen. Man glömmer att individen är en del i ett sammanhang

 

 

Varför välja Holistic Development?

 

Baserat på egen erfarenhet kring vad som fungerar och inte fungerar i organisationer idag, och med en stark bas i vetenskapliga teorier, arbetar Holistic Development i sitt förändrings- och utecklingsarbete, utifrån ett organisatoriskt helhetsperspektiv. Det är Holistic Developments utgångspunkt att människa och omgivning samspelar och att man måste arbeta utifrån båda perspektiven för att nå utveckling.

 

Uitifrån detta har Holistic Developments Grundare Camilla Persson utvecklat HOM(E) hypotesen®, en förklaringsmodell för hur organisationer och medarbetare bör samspela och som idag utgör basen i företagets arbete.

Holistic Development arbetar utifrån detta genom att:

Förändringsstödja:

Genom analys av nuläge, förslag på handlingsplan och konsultstöd finns Holistic Development där som din samarbetspartner genom hela eller delar av din eller din organisations förändringsprocess.

Medvetandegöra:

Genom inspirationsföreläsningar utmanas dina tankar kring organisation och ledarskap och visas på alternativ som ger organisatorisk sprängkraft.

 

Utbilda:

Holistic Development skräddarsyr utbildningar i organisationsdesign,förändringsledning och holistiskt ledarskap åt din organisation med meningsfullhet som utgångspunkt.

 

 

camilla.persson@holisticdevelopment.se | +46 (0)723-07 50 25

Copyright @ All Rights Reserved