Hem

På mission för humana organisationer

+46 (0)723- 07 59 25

camilla.persson@holisticdevelopment.se

3. Därför att vi människor har behov av Meningsfullhet, Begriplighet och Hanterbarhet för att kunna skapa goda och produktiva liv för oss själva och det vi engagerar oss i.

 

4. Därför att våra arbetsplatser, rätt utnyttjade, kan vara en stark kraft för god samhällsutveckling. OM vi lever som vi lär.

 

5. Därför att jag själv har sett vilken otrolig skillnad det kan göra. Om och om igen.

 

Välkommen hit!

 

Varför välja Holistic Development?

 

Baserat på egen erfarenhet kring vad som fungerar och inte fungerar i organisationer idag, och med en stark bas i vetenskapliga teorier, arbetar Holistic Development i sitt förändrings- och utecklingsarbete, utifrån ett organisatoriskt helhetsperspektiv. Det är Holistic Developments utgångspunkt att människa och omgivning samspelar och att man måste arbeta utifrån båda perspektiven för att nå utveckling.

 

Uitifrån detta har Holistic Developments Grundare Camilla Persson utvecklat HOM(E) hypotesen®, en förklaringsmodell för hur organisationer och medarbetare bör samspela och som idag utgör basen i företagets arbete.

Holistic Development arbetar utifrån detta genom att:

Förändringsstödja:

Genom analys av nuläge, förslag på handlingsplan och konsultstöd finns Holistic Development där som din samarbetspartner genom hela eller delar av din eller din organisations förändringsprocess.

Medvetandegöra:

Genom inspirationsföreläsningar utmanas dina tankar kring organisation och ledarskap och visas på alternativ som ger organisatorisk sprängkraft.

 

Utbilda:

Holistic Development skräddarsyr utbildningar i organisationsdesign,förändringsledning och holistiskt ledarskap åt din organisation med meningsfullhet som utgångspunkt.

 

 

Camilla Persson heter jag och är Grundare till Holistic Development.

Jag har vigt mitt professionella liv åt att bidra till att ge så många människor som möjligt verktygen för att tillsammans skapa välmående, engagerade och innovativa arbetsplatser.

 

Varför då?

1. Därför att vi vuxna tillbringar merparten av vår vakna tid där. Det är därför en av de enskilt viktigaste faktorerna för hälsa.

 

2. För att otaliga forskningsrapporter visar på sambandet mellan ovanstående faktorer och effektivitet i organisationer.

 

 

 

 

 

camilla.persson@holisticdevelopment.se | +46 (0)723-07 50 25

Copyright @ All Rights Reserved